ЕДИЦИЈА „НАСЛЕЂА”

Едиција „Наслеђа“ је стручни часопис покренут 1996. године. С обзиром да се те године навршило 10 година од смрти сликара Богића Рисимовића Рисима (1926-1986), чији легат Галерије поседује, као програмски задатак и обавеза према легаторима обрађен је материјал о успешном уметниковом ангажману изван његове основне сликарске делатности. Та околност је послужила да се садржајним материјалом публикује први број.

На покретање ове едиције  утицале су и друге околности. Наиме, 1995. године у Галерији су запослена три нова кустоса па је идеја тадашњег директора Миломира Петровића била да се кроз стручну публикацију презентују истраживачки радови кустоса везани за делатност Галерије „Надежда Петровић“. Имајући у виду сопствену жељу и идеју о стручној публикацији, Петровић је инсистирао да кустоси, радећи на припреми обавезних стручних испита, обрађују теме везане за галеријску делатност чиме би се, заправо, добио материјал за неколико бројева. Тако је и учињено. Почетни план је био да се сваке године објављује по једна свеска што се стручно истраженог и припремљеног материјала свакако могло испоштовати да су финансијске околности то дозвољавале.

За Галерију, али и стручну јавност уопштено, изузетно је важан садржај „Наслеђа“ ради лакшег проучавања и приступа документарној, историјској и уметничкој грађи с обзиром да се у њима налази обиље систематизованих података везаних за делатност Галерије.

Свеска 1, 1996.

РИСИМ (заоставштина),

/уредник: Миломир Петровић; аутори текстова: Миломир Петровић; Бошко Ћаловић; Богић Рисимовић Рисим; Пуриша Ђорђевић; Мирјана Рацковић.- (Чачак : Наутилус). – 88 стр : црно-беле репродукције : 23,5 цм; додатак; импресум; тираж 300; CIP 929:75 Рисимовић Б./

Представљено стваралаштво из заоставштине Богића Рисимовића Рисима изван његове основне вокације ликовног уметника – Рисим као песник, приповедач, сценариста, сценограф, иустратор, есејиста…

Свеска 2, 1999.

Милица Петронијевић, МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ – двадесет изложби 1960-1998.

/уредник: Милица Петронијевић; текст: Слободан С.Санадер; Милица Петронијевић. – (Чачак : Информа). – 64 стр : црно-беле репродукције : 24 цм; хронологија; импресум; тираж 800; CIP 06.064:75] (497.11) “1960/1998/

Хронолошки преглед изложби Меморијала Надежде Петровић од оснивања 1960. до 1998. године.

Свеска 32002.

Др Владислав Ристић, „ВРЕМЕ У КОМЕ ЈЕ ПОНЕСТАЛО ПРОМЕТЕЈА“: Уметничке критике Михаила Бошњаковића

/уредник: Милица Петронијевић;  приредио: др Владислав Ристић; аутори текстова: др Владислав Ристић; Михаило Бошњаковић; Милица Петронијевић. – (Чачак : Мајсторовић). – 90 стр ; црно-беле репродукције : 24 цм; хронологија; библиографија; импресум; тираж 500; CIP 75/77. 072 Бошњаковић М. ISBN 86-83783-02-2/

Зборник ликовних критика Михаила Бошњаковића (Качер, 1949 – Чачак, 1993), првог кустоса Галерије, објављиваних у дневној и периодичној штампи и каталозима изложби.

 

Свеска 4, 2005.

Јулка Маринковић, ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ Уметничке галерије„Надежда Петровић„, 1960-2005.

/уредник: Милица Петронијевић;  текст: Јулка Маринковић.- (Трнава : Мајсторовић). – 184 стр : црно-беле репродукције : 24 цм; хронологија; импресум; тираж 500; CIP :73/76 : 061 . 23(497.11) ”1960/2005”; ISBN 86-83783-09-Х/

Хронолошки преглед изложбене делатности за 45 година од оснивања Галерије 1960. до 2005. године.

Свеска 5, 2005.

Драгана Божовић, РАЗВОЈ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ЧАЧКУ * ДРУШТВО ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ЧАЧКА

/уредник: Милица Петронијевић;  текст: Драгана Божовић.- (Трнава : Мајсторовић). – 160 стр : црно-беле репродукције : 24 цм; хронологија; импресум; тираж 500; CIP 73/77 (497 . 11)(091) ISBN 86-83783-12-Х/

Хронолошки преглед почетака и развоја ликовне културе у Чачку, од друге половине 19. века до савременог доба, са посебним освртом на оснивање и рад Друштва ликовних уметника Чачка.

Свеска 6, 2008.

Мирјана Рацковић, БИБЛИОГРАФИЈА Уметничке галерије„Надежда Петровић

/уредник: Милица Петронијевић;  текст: Мирјана Рацковић. – (Чачак : Тригон). – 162 стр : колор илустрације : 24 цм; библиографија; хронологија; summery на енглеском : Светлана Симеуновић; импресум; тираж 500; CIP 013: [069:7(497.11) 016: [069:7 016: 73/76 ISBN 978-86-83783-24-3  COBISS.SR-ID 151654156/

Систематизована и хронолошки приређена библиографија Уметничке галерије „Надежда Петровић“ од 1960 – 2008. године као и библиографске јединице о Галерији објављиване у истом временско периоду.

Свеска 7, 2013.

МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ 1960-2010 –зборник текстова објављених у каталозима

/уредници: Милица Петронијевић, Мирјана Рацковић. – (Чачак : Тригон дизајн студио). – 182 стр : колор илустрације : 24 цм; хронологија; поговор : Љиљана Ћинкул. – индекс имена; импресум; тираж 300; CIP 73/76 : 069.9 (497.11) “1960/2010“ (082) ISBN 978-86-83783-45-8  COBISS.SR-ID 197665036/

Зборник  ауторских текстова објављених у каталозима од 1. до 25. Меморијала   приређено у поводу 50 година од оснивања манифестације Меморијал Надежде Петровић.

Свеска  8,  2015.

НАДЕЖДИНА ПИСМА -Писма са одличним поштовањем Надежде Петровић- приредио Радивоје Бојовић

/уредник: Милица Петронијевић. – (Чачак : Тригон дизајн студио). – 116 стр : црно-беле илустрације : 24 цм; хронологија; импресум; тираж 400; CIP 75.071.1: 929 Петровић Н. ISBN 978-86-83783-64-9  COBISS.SR-ID 220503308/

Публикована збирка службених писама Надежде Петровић у циљу реконструкције њеног школовања, стваралачког опуса и друштвеног деловања.

en_GBEnglish (UK)

Let's be in touch

Nadežda Petrović Čačak Art Gallery

Cara Dušana 6, Čačak

Phone +381 32 322 375