УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“, ЧАЧАК

 

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку, основана 1961. године, специфична је и препознатљива установа културе, једна од ретких, а сигурно најстарија ван Београда, која се истрајно и професионално бави савременом (актуелном ) ликовном – визуелном уметношћу. Галерија носи име Надежде Петровић (1873 – 1915), зачетника српске модерне уметности, али истовремено и културног посленика (организатор првих јужнословенских изложби, ликовних колонија и уметничких удружења на самом почетку 20. века) и врло активног друштвеног и хуманитарног радника.

Управо на традицији уметничког и животног дела Надежде Петровић, Галерија реализује (од 1960. године) свој најзначајнији програм – Меморијал Надежде Петровић, бијеналну изложбу актуелне ликовне  праксе. У почетним годинама била је то ревијална  изложба уметника са свих простора тадашње Југославије, да би  80-их године прерасла у тематску – проблемски и теоријски постављену изложбу. Изложбе Меморијала Надежде Петровић реализоване 90-их година одражавале су клаустофобичност затвореног друштва у коме смо живели, али су одражавале и уметности својствену ангажованост. Почетком новог миленијума, у новим околностима, Меморијал Надежде Петровић постаје интернационална изложба, која у традицији Надежде Петровић, (која се формирала на искуствима европске уметности у Минхену, Бечу, Паризу /1910-1911/, Риму и Венецији), потенцира интернационалне естетске и етичке вредности.

Основна делатност Уметничке галерије „Надежда Петровић“ је праћење савремене ликовне праксе кроз изложбену и издавачку делатност и заштита покретних културних добара. До сада је организовано преко 320 изложби, 25 изложби Меморијала и 44 изложбе у другим градовима. У Галерији је излагало 1616 уметника, а само на Меморијалу  преко 500 уметника, уметничких група и асоцијација из целог света. Као селектори, стручни консултанти, сарадници, чланови жирија ангажовани су најзначајнији ликовни критичари, теоретичари и историчари уметности из целе бивше Југославије и света.

Са образложењем постизања високих галеријских домета и одржавања светских галеријских стандарда угледни часопис АртМагазин прогласио је Уметничку галерију “Надежда Петровић” за најбољу галерију у Србији у 2010. години.

    З Б И Р К Е

Галерија поседује преко 1300 експоната сврстаних у 6 збирки:

  1. Надежда и савременици
  2. Југословенско сликарство друге половине XX века
  3. Савремена уметност
  4. Спомен-збирка Богића Рисимовића-Рисима
  5. Збирка цртежа и карикатура Пјера Крижанића
  6. Легат Породице Божидара Продановића

 

Надежда и савременици

Збирку Надежда и савременици чине слике Надежде Петровић и слике аутора који су били њени савременици, а које су настале у периоду од 1900. до 1950. године. Ради се, углавном, о уметницима који своја уметничка опредељења и стваралачку зрелост достижу у годинама између два светска рата, мада има и радова оних аутора који у наведеном периоду тек започињу свој уметнички опус. (Аутори који су рођени или стварали у време када и Надежда Петровић и припадници нешто млађе генерације која се формирала на богатом искуству Надежде и њених следбеника).

Југословенско сликарство друге половине ХХ века

Збирка је формирана већ после неколико година од оснивања Галерије од радова који су откупљивани са изложби организованих у Галерији и поклонима самих аутора. У Збирци се налазе репрезентативна дела најзначајних српских и југословенских уметника друге половине 20. века. Ово је једна од најрепрезентативних збирки савремене ликовне продукције ван збирки националних музеја.

Спомен-збирка Богића Рисимовића Рисима

Спомен збирка Богића Рисимовића – Рисима формирана је 1992, неколико година пошто је Рисимова породица по његовој смрти Скупштини општине Чачак поклонила 40 слика, неколико стотина цртежа, скица, илустрација, литерарну заоставштину и архивску грађу са намером да то као целина буде основа за легат у којем би Рисимова заоставштина била на прави начин обрађена и изложена јавности. Стручни послови чувања, заштите и излагања тако дефинисане збирке поверени су Уметничкој галерији „Надежда Петровић“.

Збирка цртежа и карикатура Пјера Крижанића

Збирка је оформљена током 2004. године од 78 радова Пјера Крижанића које су Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ поклонили Катарина и Ђорђе Пауновић из Београда. Ради се о цртежима и карикатурама из заоставштине Ђорђевог оца Синише Пауновића, рођеног Чачанина, познатог публицисте и новинара Политике. Збирка садржи цртеже и карикатуре које је Крижанић радио непосредно пред и после Другог светског рата, као илустратор и карикатуриста Политике.

 Легат Божидара Продановића

Легат Божидара Продановића добијен је као поклон уметникове породице 2006. године и у поступку је стручне обраде. Садржи 446    експоната – слике, цртежи, акварели,  графике, мозаици. Смештен је у згради у Господар Јовановој улици број 7-9. Зграда није у функцији и тек треба да се адаптира за поставку легата.

Значајна делатност Галерије је и издавачка делатност. Поред каталога који редовно прате све изложбе галерија издаје и две едиције: „Наслеђа“ где објављује стручне радове везане за делатност Галерије, и едицију „Равнотежа“ са есејима о уметности домаћих и страних аутора.

Милица Петронијевић, директор

Оснивање Уметничке галерије “Надежда Петровић“

На основу предлога Савета за културу Народног одбора општине Чачак, 31. маја 1961. године на заједничкој седници Општинског већа и Већа произвођача Народни одбор донео је Решење о оснивању Уметничке галерије “Надежда Петровић“ у Чачку. Задаци Галерије били су „да прикупља, излаже и организује изложбе уметничких дела југословенског модерног сликарства и ликовних уметности уопште“, да проучава нашу модерну уметност и да сваке парне године организује Меморијал Надежде Петровић. Решењем је одлучено да Галеријом управљају управник и Савет Галерије. За в. д. управника постављен је дипломирани етнолог Слободан Санадер.

До добијања својих просторија Галерија је била смештена у просторијама Народног музеја, а изложбе су приређиване у Свечаној дворани Гимназије.

Десет месеци након оснивања Уметничке галерије “Надежда Петровић“ 22. априла 1962. године у Свечаној дворани Гимназије отворена је прва изложба у организацији ове установе – Надежда и савременици.

 

Маја 1962. Галерија је започела припреме 2. изложбе новоформиране ликовне манифестације Меморијал Надежде Петровић. Други Меморијал је свечано отворен 1. септембра 1962. у Свечаној дворани Гимназије.

Дана 27. октобра 1963. свечано је отворена прва самостална изложба једног уметника у организацији Уметничке галерије “Надежда Петровић“ – изложба Миљенка Станчића уметника награђеног Наградом публике на 2. Меморијалу Надежде Петровић

Дана 15. новембра 1963. Савет за просвету Скупштине општине Чачак донео је Решење да се зграда Основне школе “Вук Караџић“ (зграда бивше Женске стручне школе), која се налази у Улици цара Душана, по усељењу основне школе у нову зграду уступи на коришћење Уметничкој галерији “Надежда Петровић“. Дана 8. јула 1964. Уметничка галерија “Надежда Петровић“ отпочела је адаптација објекта, а  завршена је крајем априла 1965. године.

Дана 25. децембра 1964. Решењем Скупштине општине Чачак на заједничкој седници својих већа Слободан Санадер, вршилац дужности управника, постављен је за првог управника Уметничке галерије “Надежда Петровић“.

Дана 4. јула 1965. у сали Скупштине општине уприличена је свечаност поводом отварања Уметничке галерије “Надежда Петровић“ и обележавања годишњице смрти сликарке Надежде Петровић. У новој згради отворена је изложба  Меморијал Прве југословенске уметничке изложбе 1904. као реконструкција значајног догађаја с почетка века када су се уметници словенских земаља Балкана први пут окупили на једној изложби.

Дана 24. октобра 1965. у Галерији је, као једна од првих изложби у тек усељеној згради, отворена самостална изложба Богића Рисимовића Рисима, првог чачанског уметника са академским образовањем и једног од најзаслужнијих људи за оснивање Меморијала Надежде Петровић и развој делатности Галерије. Изложбу је отворио Пуриша Ђорђевић, филмски режисер и добитник многих филмских награда.

Дана 25. децембра 1965. на седници Савета радне заједнице Уметничке галерије “Надежда Петровић“ усвојен је први Статут установе.

17. јануара 1966. Окружни привредни суд у Крагујевцу донео је Решење да се Уметничка галерија “Надежда Петровић“ упише у Регистар установа.

16. августа 1967. Одлуком Скупштине општине Чачак за директора Галерије постављен је Стеван Секованић, професор географије.