КАТАЛОЗИ ЗБИРКИ

Овај сегмент издавачке делатности односи се на заштиту и презентацију уметничког фонда Галерије “Надежда Петровић”. Прва публикација се појавила 1967. године. Судећи по обиму морало би се закључити да се заправо ради о проспекту, али с обзиром да је реч о публикацији која садржи тако битне податке када је у питању прва стална поставка, она се из наведених разлога сврстава међу каталоге збирки. Иако садржински оскудна даје важне податке о изгледу прве сталне поставке на основу каталошког пописа дела.

Први прави каталог збирке је објављен 1995. године и то као свеска 1 и 2,  а заправо сачињава први студиозан каталог који се односи на галеријски фонд мада,  као и претходни, обрађује сталну поставку. Тада сачињен план издавања каталога збирки предвиђа да се периодично публикују све галеријске збирке. До сада је објављено 7 свезака из едиције Каталози збирки.

КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ

Први каталог у издању Уметничке галерије „Надежда Петровић“ је објављен 1962. године (“Надежда и савременици, слике“). Следили су типски каталози, у виду нумерисаних каталошких свезака. Последњи обележен каталог носи ознаку Свеска 76  и налази се на каталогу изложбе 13. Меморијала из 1984. године. До евидентне промене у ликовно-графичком и садржајном смислу каталога изложби долази од средине 70-тих година прошлог века, што се поклапа са почетком стручног ангажмана првог галеријског кустоса, историчара уметности Михаила Бошњаковића. Постепено се одустало од раније искључиво коришћеног формата свеске А5,  а потпуни заокрет начинили су Бошњаковићеви каталошки текстови са апсолутним критичко-теоријским приступом, посебно када су у питању проблемске изложбе. Оваква пракса се наставила и током 80-тих година, с тим што се када је графичко решење у питању, потпуно напушта унифицираност формата и примат преузима креативни приступ.

Последњих година у дизајнерском смислу каталози су заправо креације примењене уметности о чему сведоче и неке од награда за графичко обликовање каталога (каталози 20 – 28. Меморијала), док садржина зависи од обима, али се увек ради о крајње сериозним текстовима: истраживачко-аналитичким и теоријско-критичким који одражавају синтезу филозофско-уметничких промишљања и уметничке продукције у оквиру уметничко-историјских, актуелних политичких, социолошких и економских тренутака или феномена уметничке ангажованости.  Текстове потписују кустоси Уметничке галерије „Надежда Петровић“ и галеријски сарадници -колеге историчари уметности из других галерија и музеја, ликовни хроничари, критичари, теоретичари уметности, независни кустоси и др.

КАТАЛОГ (Прва стална поставка), 1967.

/текст: организатор. – (Чачак : Литопапир). – 4 стр : црно-беле репродукције : 17 цм/

КАТАЛОГ СТАЛНЕ  ПОСТАВКЕ  СА ВОДИЧЕМ КРОЗ ЗБИРКЕ, 1995.

                  /уредник: Миломир Петровић; аутори текстова: Миломир Петровић; др Катарина Амброзић; Мирјана Рацковић. – (Чачак : Наутилус). – 34 стр : колор : 24 цм; превод на енглески : Мирослава Вучићевић Нинковић; др Данка Ђокић; импресум; тираж 1000/

ПОПИС ЦРТЕЖА БОГИЋА РИСИМОВИЋА РИСИМА, 1996.

(у додатку Наслеђа 1, обрадила Драгана Марић),    

/уредник: Миломир Петровић. – (Чачак : Наутилус). – импресум; тираж 300; CIP 929:75       Рисимовић Б./

НАДЕЖДА И САВРЕМЕНИЦИ, 2003.

                  /уредник: Милица Петронијевић; текст: Мирјана Рацковић. – (Чачак : Мајсторовић). – 68 стр : колор : 21 цм; превод на немачки : Верица Томан; импресум; тираж 600; CIP 069.51:75(497.11) (083.82); ISBN 86-83783-05-7/

NADEŽDA AND CONTEMPORAIES, 2003.

                  /уредник: Милица Петронијевић; текст: Мирјана Рацковић. – (Чачак : Мајсторовић). – 68 стр : колор : 21 цм; превод на француски : Ненад Јовићевић; импресум; тираж 400; CIP 069.51:75(497.11)(083.82); ISBN 86-83783-06-05/

СПОМЕН-ЗБИРКА БОГИЋА РИСИМОВИЋА РИСИМА, 2006.

                  /уредник: Милица Петронијевић; аутори текстова: Милица Петронијевић; Јулка Маринковић. – (Чачак : Мајсторовић). – 54 стр : колор : 21 цм; превод на енглески : Светлана Симеуновић; библиографија; импресум; тираж 500; CIP 75.071.1.929 Рисимовић Б.; ISBN 86-83783-16-2/

Пјер КРИЖАНИЋ : хроничар једног времена, 2013.

Суиздавачи: Уметничка галерија “Надежда Петровић“, Чачак

Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад,

/уредник: др Јасна Јованов, Милица Петронијевић; текст: Марија Радисавчевић. – (Нови Сад : Adverto). – 60 стр : колор : 21 цм; превод на енглески : Јасмина Јакшић; каталог; импресум; тираж 750;; ISBN 86-83783-16-2  COBISS.SR-ID278322695/

ЗБИРКЕ Уметничке галерије “Надежда Петровић“/COLLECTIONS Art Gallery “Nadežda Petrović“, 2014.

/уредник: Милица Петронијевић; аутори текстова: Мирјана Рацковић, Јулка Маринковић, Предраг Живковић. – (Чачак : Артера доо). – 63 стр : колор : 21 цм; превод на енглески : Наталија Чакаревић, Тијана Мутавџићфотографије: Миленко Савовић, Имре Сабо; импресум; индекс имена; тираж 1000; ISBN 978-86-83783-595  COBISS-SR-ID 212344076/

НАДЕЖДА И СЛИКАРСТВО ХХ ВЕКА из збирки Уметничке галерије “Надежда Петровић“, 2015.

/уредници: Милица Петронијевић, Јулка Маринковић; текст: Јулка Маринковић. – (Чачак : Дизајн студио Тригон). – 24 стр : 23 цм; колор репродукције : импресум; тираж 300; CIP 069.51:75(497.11)“19“(083.824) ISBN 86-83783-16-2/

sr_RSСрпски језик

Будимо у контакту

Уметничка галерија Надежда Петровић Чачак

Цара Душана 6, 32000 Чачак

Тел. +381 32 322 375