Učenje i zabava

Programi za decu, mlade i ostalu publiku

Programi posvećeni edukaciji dece, mladih i ostale publike organizuju se intenzivno od 2004. god. U okviru ovih programa priređuju se edukativna predavanja, dečje radionice, panel-diskusije, vođenja kroz izložbe… Programi su namenjeni samostalnim posetiocima i, u okviru intersektorske saradnje, institucijama obrazovanja – osnovnim i srednjim školama.

Posebna pažnja poslednjih godina usmerena je na program namenjen deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao na pr. likovne radionice koje su imale ekološki karakter  (Drvo ,2004; Kao prvo, razumi drvo 2012).

Od 2012. godine razvija se multudisciplinarni i intersektorski projekat ”Škole u Galeriji, Galerija u školama” kome je cilj da se kroz zabavne edukativne i kreativne radionice prezentuju umetnička dela iz zbirki Galerije i razvija dečja kreativnost i sklonost ka likovnoj umetnosti, ali i učvršćuje saradnja sa osnovnim školama ( projekti „Lovci na blago“ 2013 ; „Dečji kutak“ 2014;  „Sa Nadeždom kroz vreme“ 2015; „Priča o slikama“ 2016).

Programi namenjeni učenicima srednjih škola: predavanja o Veneciji, Firenci i Rimu ( u saradnji sa čačanskom gimnazijom kao priprema učenika za ekskurzije u Italiju) i predavanja  o Rembrantu i Karavađu iz ciklusa  ”Velikani svetskog slikarstva”.

Kao posebna prilika da se kroz dopadljivu, atraktivnu prezentaciju programa i umetničke akcije publika dodatno animira u percepciji muzejskog sadržaja, Galerija učestvuje u manifestaciji Noć muzeja.