Edicija “Posebna izdanja”

U ovoj ediciji, do sada, priređeno je  dvadesetak različitih izdanja od kojih se svi ne svrstavaju u publikacije. Ediciju je 1997. godine pokrenuo tadašnji direktor Galerije Ivan T. Lukić sa ciljem  da se u njoj priređuju prevodi stručnih tekstova iz oblasti istorije umetnosti i aktuelne likovne i vizuelne kulture. Prvi korak predstavljalo je objavljivanje knjige  Edgara Vinda, Umetnost i anarhija, da bi potom u ovoj ediciji objavljivana izdanja u CD i DVD formatu koja su pratila određene izložbe, jubileje, prezentaciju fonda Umetničke galerije “Nadežda Petrović” i specijalizovane zbornike pod nazivom „Čitanka“ priređene kao dodatak katalozima 26. i 28. Memorijala Nadežda Petrović.