Katalozi zbirki

Ovaj segment izdavačke delatnosti odnosi se na zaštitu i prezentaciju umetničkog fonda Galerije “Nadežda Petrović”. Prva publikacija se pojavila 1967. godine. Sudeći po obimu moralo bi se zaključiti da se zapravo radi o prospektu, ali s obzirom da je reč o publikaciji koja sadrži tako bitne podatke kada je u pitanju prva stalna postavka, ona se iz navedenih razloga svrstava među kataloge zbirki. Iako sadržinski oskudna daje važne podatke o izgledu prve stalne postavke na osnovu kataloškog popisa dela.

Prvi pravi katalog zbirke je objavljen 1995. godine i to kao sveska 1 i 2,  a zapravo sačinjava prvi studiozan katalog koji se odnosi na galerijski fond mada,  kao i prethodni, obrađuje stalnu postavku. Tada sačinjen plan izdavanja kataloga zbirki predviđa da se periodično publikuju sve galerijske zbirke. Do sada je objavljeno 7 svezaka iz edicije Katalozi zbirki.

Katalozi izložbi

Prvi katalog u izdanju Umetničke galerije “Nadežda Petrović” je objavljen 1962. godine (”Nadežda i savremenici, slike”). Sledili su tipski katalozi, u vidu numerisanih kataloških svezaka. Poslednji obeležen katalog nosi oznaku Sveska 76  i nalazi se na katalogu izložbe 13. Memorijala iz 1984. godine. Do evidentne promene u likovno-grafičkom i sadržajnom smislu kataloga izložbi dolazi od sredine 70-tih godina prošlog veka, što se poklapa sa početkom stručnog angažmana prvog galerijskog kustosa, istoričara umetnosti Mihaila Bošnjakovića. Postepeno se odustalo od ranije isključivo korišćenog formata sveske A5,  a potpuni zaokret načinili su Bošnjakovićevi kataloški tekstovi sa apsolutnim kritičko-teorijskim pristupom, posebno kada su u pitanju problemske izložbe. Ovakva praksa se nastavila i tokom 80-tih godina, s tim što se kada je grafičko rešenje u pitanju, potpuno napušta unificiranost formata i primat preuzima kreativni pristup.

Poslednjih godina u dizajnerskom smislu katalozi su zapravo kreacije primenjene umetnosti o čemu svedoče i neke od nagrada za grafičko oblikovanje kataloga (katalozi 20 – 28. Memorijala), dok sadržina zavisi od obima, ali se uvek radi o krajnje serioznim tekstovima: istraživačko-analitičkim i teorijsko-kritičkim koji odražavaju sintezu filozofsko-umetničkih promišljanja i umetničke produkcije u okviru umetničko-istorijskih, aktuelnih političkih, socioloških i ekonomskih trenutaka ili fenomena umetničke angažovanosti.  Tekstove potpisuju kustosi Umetničke galerije “Nadežda Petrović” i galerijski saradnici -kolege istoričari umetnosti iz drugih galerija i muzeja, likovni hroničari, kritičari, teoretičari umetnosti, nezavisni kustosi i dr.

KATALOG (Prva stalna postavka), 1967.

/tekst: organizator. – (Čačak : Litopapir). – 4 str : crno-bele reprodukcije : 17 cm/

KATALOG STALNE  POSTAVKE  SA VODIČEM KROZ ZBIRKE, 1995.

/urednik: Milomir Petrović; autori tekstova: Milomir Petrović; dr Katarina Ambrozić; Mirjana Racković. – (Čačak : Nautilus). – 34 str : kolor : 24 cm; prevod na engleski : Miroslava Vučićević Ninković; dr Danka Đokić; impresum; tiraž 1000/

POPIS CRTEŽA BOGIĆA RISIMOVIĆA RISIMA, 1996.

(u dodatku Nasleđa 1, obradila Dragana Marić),    

/urednik: Milomir Petrović. – (Čačak : Nautilus). – impresum; tiraž 300; CIP 929:75       Risimović B./

NADEŽDA I SAVREMENICI, 2003.

/urednik: Milica Petronijević; tekst: Mirjana Racković. – (Čačak : Majstorović). – 68 str : kolor : 21 cm; prevod na nemački : Verica Toman; impresum; tiraž 600; CIP 069.51:75(497.11) (083.82); ISBN 86-83783-05-7/

NADEŽDA AND CONTEMPORAIES, 2003.

/urednik: Milica Petronijević; tekst: Mirjana Racković. – (Čačak : Majstorović). – 68 str : kolor : 21 cm; prevod na francuski : Nenad Jovićević; impresum; tiraž 400; CIP 069.51:75(497.11)(083.82); ISBN 86-83783-06-05/

SPOMEN-ZBIRKA BOGIĆA RISIMOVIĆA RISIMA, 2006.

/urednik: Milica Petronijević; autori tekstova: Milica Petronijević; Julka Marinković. – (Čačak : Majstorović). – 54 str : kolor : 21 cm; prevod na engleski : Svetlana Simeunović; bibliografija; impresum; tiraž 500; CIP 75.071.1.929 Risimović B.; ISBN 86-83783-16-2/

Pjer KRIŽANIĆ : hroničar jednog vremena, 2013.

Suizdavači: Umetnička galerija ”Nadežda Petrović”, Čačak

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad,

/urednik: dr Jasna Jovanov, Milica Petronijević; tekst: Marija Radisavčević. – (Novi Sad : Adverto). – 60 str : kolor : 21 cm; prevod na engleski : Jasmina Jakšić; katalog; impresum; tiraž 750;; ISBN 86-83783-16-2  COBISS.SR-ID278322695/

ZBIRKE Umetničke galerije ”Nadežda Petrović”/COLLECTIONS Art Gallery ”Nadežda Petrović”, 2014.

/urednik: Milica Petronijević; autori tekstova: Mirjana Racković, Julka Marinković, Predrag Živković. – (Čačak : Artera doo). – 63 str : kolor : 21 cm; prevod na engleski : Natalija Čakarević, Tijana Mutavdžić; fotografije: Milenko Savović, Imre Sabo; impresum; indeks imena; tiraž 1000; ISBN 978-86-83783-59-5  COBISS-SR-ID 212344076/

NADEŽDA I SLIKARSTVO XX VEKA iz zbirki Umetničke galerije ”Nadežda Petrović”, 2015.

/urednici: Milica Petronijević, Julka Marinković; tekst: Julka Marinković. – (Čačak : Dizajn studio Trigon). – 24 str : 23 cm; kolor reprodukcije : impresum; tiraž 300; CIP 069.51:75(497.11)”19”(083.824) ISBN 86-83783-16-2/