Osnovna delatnost Galerije je praćenje  i aktivno učešće u dešavanjima na polju savremene likovne/vizuelne umetnosti kroz izložbenu delatnost, zaštitu pokretnih kulturnih dobara (zbirke) i izdavačku delatnost.

Od osnivanja Galerija kontinuirano, svake druge godine, organizuje Memorijal Nadežde Petrović, najstariju i jednu od najznačajnijih likovnih/vizuelnih  izložbi u Srbiji i regionu na kojoj se prezentuje aktuelna vizuelna scena, nekada jugoslovenskog, a sada srpskog i šireg evropskog umetničkog prostora. Pored Memorijala, organizuju se i druge redovne izložbe: Nagrađeni na Memorijalima, Mladi, Grafika, Prepoznavanje kao i druge vrste izložbi  – samostalne, grupne, studijske, problemske, istorijske, dokumentarne, edukativne, revijske.

Za više od 55 godina postojanja i rada Galerija je organizovala oko 500 izložbi od čega 28 izložbi Memorijal Nadežde Petrović i 60 gostujućih postavki u drugim gradovima i zemljama.

Savremeni profil Galerije obeležavaju i  stalna postavka slika u ”Nadeždinoj sobi”; stalna postavka radova iz galerijskih zbirki; stalne i studijske legatske postavke; produkcija izložbi; Daljim profilisanjem ustanova ide ka tome da postane regionalni centar iz oblasti kojima se bavi sa akcentom na rezidencijalnim i multimedijalnim projektima i produkcijom iz oblasti savremenih vizuelnih umetnosti.