Основна делатност Галерије је праћење  и активно учешће у дешавањима на пољу савремене ликовне/визуелне уметности кроз изложбену делатност, заштиту покретних културних добара (збирке) и издавачку делатност.

Од оснивања Галерија континуирано, сваке друге године, организује Меморијал Надежде Петровић, најстарију и једну од најзначајнијих ликовних/визуелних  изложби у Србији и региону на којој се презентује актуелна визуелна сцена, некада југословенског, а сада српског и ширег европског уметничког простора. Поред Меморијала, организују се и друге редовне изложбе: Награђени на Меморијалима, Млади, Графика, Препознавање као и друге врсте изложби  – самосталне, групне, студијске, проблемске, историјске, документарне, едукативне, ревијске.

За више од 55 година постојања и рада Галерија је организовала око 500 изложби од чега 28 изложби Меморијал Надежде Петровић и 60 гостујућих поставки у другим градовима и земљама.

Савремени профил Галерије обележавају и  стална поставка слика у “Надеждиној соби“; стална поставка радова из галеријских збирки; сталне и студијске легатске поставке; продукција изложби; Даљим профилисањем установа иде ка томе да постане регионални центар из области којима се бави са акцентом на резиденцијалним и мултимедијалним пројектима и продукцијом из области савремених визуелних уметности.