Deca i slike

Godine 2013. Galerija je pokrenula novu štampanu ediciju namenjenu najmlađima  „Deca i slike“ u kojoj će se objavljivati publikacije koje će sadržati edukativne tekstove o umetničkim delima i delatnosti muzeja i galerija ukomponovane sa maštovitim igricama i zadacima koji za temu imaju umetničke slike. Osnova ove edicije je da slike koje ilustruju tekstove  ili su tema zadataka i igrica uvek budu dela iz zbirki Umetničke galerije ”Nadežda Petrović” kako bi se najmlađa publika kroz igru i rešavanje zadataka postepeno upoznavala sa delima iz zbirki Galerije.