13. МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ
– септембар – октобар 1984

преузми PDF каталог

Селектори: Соња Абаxијева Димитрова, Драгослав Ђорђевић , Зоран Кржишник , Младен Ломпар , Хивзи Мухареми , Зденко Рус , Сава Степанов, Мелиха Хусеxиновић

Изложено 55 експоната од 29 аутора: Јожеф Ач, Миодраг Вујачић Мирски, Стефан Георгијевски, Божидар Дамјановски, Марија Драгојловић, Александар Ђурић, Марина Ерцеговић Фортунатовић, Андреј Јемец, Гордана Јоцић, Златко Кесер, Жељко Кипке, Рубенс Корубин, Димитар Манев, Доброслав Мишко Мрдак, Властимир Николић, Милија Павићевић, Миленко Првачки, Добривој Ракић, Даница Ракиxић Баста, Нусрет Салихамиxић, Слободан Словинић, Радослав Тадић, Клавдиј Тута, Слободан Филовски, Садко Хаxисахановић, Мухамед Чајван Аки, Мурадиф Черимагић, Xевдет Xафа, Мухамед Шаља

Жири: Слободан Ристић, Марика Бочиварова Плавевска,  Ђорђе Јовић, Срето Бошњак, Михаило Бошњаковић

Награде:

Награда Меморијала– Марија Драгојловић

Награда града Чачка– Марина Ерцеговић Фортунатовић

Награда Радничких савета – Златко Кесер

Откупна награда – Клавдиј Тута

Награда публике са ретроспективном изложбом– Божидар Дамјановски