29. Меморијал Надежде Петровић, септембар 2018.

Директор Меморијала: Милица Петронијевић

Конституисан је Савет Меморијала у саставу:

Милета Продановић, Весна Петровић, Јулка Маринковић, Мирјана Рацковић, Даниел Микић, Марија Радисавчевић Раковић.

Председник Савета Меморијала је Марија Радисавчевић Раковић.