Надежда Петровић је најзначајнији српски сликар с почетка века. Иако је тематски остала верна националном, стилски се потпуно окренула савременим токовима европске уметности. У односу на остале наше уметнике ишла је знатно испред свог времена - сигурно да је и то један од разлога што од својих савременика није била добро схваћена, а у једној традиционално патријархалној српској средини. Надежда је била у стању да све прикаже бојама: широким гестуалним потезом четке; јаким бојама и изузетно јасним и звонким колористичким односима светлих и тамних партија, без међутонова; густим пастуозним намазима, некада скоро рељефастим; са бојеним акцентима на лицима, ношњи, крошњама и стаблима дрвећа, на узбурканом небу. Nadezda Petrovic is the most important Serbian by the beginning of the century. Although the theme remained faithful to the national, stylish fully turned to modern trends of European art. Compared to the rest of our artists ran significantly ahead of its time - certainly that is one of the reasons of his contemporaries was not well understood, and in a traditionally patriarchal Serbian environment. Nadezda was able to display all colors: broad gestural brush stroke, strong colors and very clear and strong coloristic relationships light and dark parties, without between tones, thick layers of pastel, sometimes almost a relief, with colored accents on the faces, costumes, crowns trees and trees, tossed in the sky. 

Надежда Петровић је најзначајнији српски сликар с почетка века. Иако је тематски остала верна националном, стилски  се потпуно окренула савременим токовима европске уметности. У односу на остале наше уметнике ишла је знатно испред свог времена - сигурно да је и то  један од разлога што од својих савременика није била добро схваћена, а у једној традиционално патријархалној српској средини.

Надежда је била у стању да све прикаже бојама: широким гестуалним потезом четке; јаким бојама и изузетно јасним и звонким колористичким  односима светлих и тамних партија, без међутонова; густим пастуозним намазима, некада скоро рељефастим; са бојеним акцентима на лицима, ношњи, крошњама и стаблима дрвећа, на узбурканом небу.

Nadezda Petrovic is the most important Serbian by the beginning of the century. Although the theme remained faithful to the national, stylish fully turned to modern trends of European art. Compared to the rest of our artists ran significantly ahead of its time - certainly that is one of the reasons of his contemporaries was not well understood, and in a traditionally patriarchal Serbian environment.

Nadezda was able to display all colors: broad gestural brush stroke, strong colors and very clear and strong coloristic relationships light and dark parties, without between tones, thick layers of pastel, sometimes almost a relief, with colored accents on the faces, costumes, crowns trees and trees, tossed in the sky.

СрпскиEnglish

  
Надежда Петровић је најзначајнији српски сликар с почетка века. Иако је тематски остала верна националном, стилски  се потпуно окренула савременим токовима европске уметности. У односу на остале наше уметнике ишла је знатно испред свог времена - сигурно да је и то  један од разлога што од својих савременика није била добро схваћена, а у једној традиционално патријархалној српској средини.

Надежда је била у стању да све прикаже бојама: широким гестуалним потезом четке; јаким бојама и изузетно јасним и звонким колористичким  односима светлих и тамних партија, без међутонова; густим пастуозним намазима, некада скоро рељефастим; са бојеним акцентима на лицима, ношњи, крошњама и стаблима дрвећа, на узбурканом небу.

Nadezda Petrovic is the most important Serbian by the beginning of the century. Although the theme remained faithful to the national, stylish fully turned to modern trends of European art. Compared to the rest of our artists ran significantly ahead of its time - certainly that is one of the reasons of his contemporaries was not well understood, and in a traditionally patriarchal Serbian environment.

Nadezda was able to display all colors: broad gestural brush stroke, strong colors and very clear and strong coloristic relationships light and dark parties, without between tones, thick layers of pastel, sometimes almost a relief, with colored accents on the faces, costumes, crowns trees and trees, tossed in the sky.