Stalna postavka


Koncept stalne postavke Umetničke galerije “Nadežda Petrović” zamišljen je da prezentuje najznačajnije autore, radove, pravce i stilove od radova koje Galerija poseduju u svom fondu, a koji mogu predstaviti jedan mogući pogled na razvoj srpske i jugoslovenske umetnosti u XX veku.

Hronološki tj. istorijski pristup prisutan je na način da se radovi nastali u rasponu od jednog veka međusobno dovode u određene korelacije. Dinamika prostorne strukture daje mogućnost prožimanja i pronalaženja sličnih umetničkih polazišta, ali i suprotstavljanja, pa su raznovrsna likovna problematika (kompozicija, boja, svetlost, struktura, površina, materija… ), likovni motivi (pejzaž, portret, akt) i apstraktne kompozicije isključivo prezentovane u kontekstu prisutnih radova istovremeno afirmišući heterogene stilske orijentacije zastupljenih autora tj. većinu pravaca i stilova prsutnih na umetničkoj sceni XX veka- intimizam, impresionizam, poetski, koloristički i apstraktni ekspresionizam, figuraciju, geometrizam, magijski realizam, lirsku apstrakciju, asocijativnu umetnost …