Стална поставка


Концепт сталне поставке Уметничке галерије „Надежда Петровић“ замишљен је да презентује најзначајније ауторе, радове, правце и стилове од радова које Галерија поседују у свом фонду, а који могу представити један могући поглед на развој српске и југословенске уметности у  20. веку.

Хронолошки тј. историјски приступ присутан је на начин да се радови настали у распону од једног века међусобно доводе у одређене корелације. Динамика просторне структуре даје могућност прожимања и проналажења сличних уметничких полазишта, али и супротстављања, па су разноврсна ликовна проблематика (композиција, боја, светлост, структура, површина, материја… ), ликовни мотиви (пејзаж, портрет, акт) и апстрактне композиције искључиво презентоване у контексту присутних радова истовремено афирмишући хетерогене стилске оријентације заступљених аутора тј. већину праваца и стилова прсутних на уметничкој сцени 20. века- интимизам, импресионизам, поетски, колористички и апстрактни експресионизам, фигурацију, геометризам, магијски реализам, лирску апстракцију, асоцијативну уметност …