СКУЛПТУРА ХХ ВЕКА

избор из Збирке скулптуре Народног музеја Крагујевац

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

У Уметничкој галеријји „Надежда Петровић“ Чачак од 20. фебруара до средине маерта одржана је изложба под називом  „Скулптура ХХ века – избор из Збирке скулптуре Народног музеја Крагујевац“.

Пред публиком се нашао избор од 32 скулптуре веома значајнијих српских и југословенских аутора од почетка XX века до данас заступљених у збирци крагујевачког музеја као што су Ђорђе Јовановић, Симеон Роксандић, Лојзе Долинар, Ристо Стијовић, Сретен Стојановић, Александар Зарин, Нандор Глид, Момчило Крковић, Матија Вуковић, Никола Кока Јанковић, Олга Јанчић, Коста Богдановић, Ђорђије Црнчевић, и други.

Изложба је пратила релативно доследно све токове појединачних концпеција и поетика у српској и југословенској скулптури XX века, али омогућава и доста добар преглед главних тенденција развијаних на академско-реалистичкој основи традиције, односно на њеном одбацивању и окретању чистим пластичним и психолошким садржајима, као и сасвим савремена кретања и истраживања у овој ликовној дисциплини данас.

Највећи број радова изведен је у класичним вајарским материјалима – бронза, камен, дрво, има гипсаних одливака, али и радова у месингу, мермеру, бакру, пластици, алуминијуму. Када је у питању типологија радова, заступљени су – рељефи, портрети, попрсја, слободна фигура, ситна пластика, објекти, неколико скица за споменике. Изложба је тематски обухватила историјске портрете, социјалне и жанр сцене и слично.

Збирка скулптуре Одељења за историју уметности Народног музеја у Крагујевцу садржи 163 дела од 80 аутора, значајних српских и југословенских уметника. Формирана је у периоду од 1951. године када је у Музеј стигла прва скулптура па све до најновијих остварења којима се збирка попуњава у данашње време. Део Збирке је изложен на Сталној поставци Одељења за историју уметности, а у претходном периоду приређиване су тематске изложбе у крагујевачком Музеју као и у другим срединама.

Аутор изложбе била је Татјана Милосављевић, музејски саветник, а кустос Јулка Маринковић, такође музејски саветник.

Током трајања изложбе одржано је и јавно вођење кроз поставку.