Selektorsi tekstovi


Memorijal Nadežda Petrović 1960 – 2010.

Zbornik tekstova objavljenih u katalozima izložbi Memorijala, 1-25.

 

Sveska br. 7 edicije Nasleđa posvećena je 50-to godišnjici manifestacije Memorijal Nadežde Petrović. U povodu ovog značajnog jubileja objedinjeno, na jednom mestu, priređeni su svi selektorski tekstovi objavljeni u katalozima proteklih 25 izložbi (selektorski tekstovi obrazloženja izbora i uvodni tekstovi koji se odnose konkretno na manifestaciju. Knjiga je podeljena u 3 dela, radi lakšeg čitanja i uvida u tekstove: prvi deo – tekstovi od 1-10 Memorijala; drugi deo – 11-20 i treći deo 20-25 Memorijala. Tekstovi su preneti autentično sa neophodnim redaktorskim ispravkama a brojevima je označeno da u navedenom katalogu izložbe ima više od jednog teksta.