Селекторски текстови


Меморијал Надежде Петровић 1960 – 2010.

Зборник текстова објављених у каталозима изложби Меморијала, 1-25.

 

Свеска бр. 7 едиције Наслеђа посвећена је 50-то годишњици манифестације Меморијал Надежде Петровић. У поводу овог значајног јубилеја обједињено, на једном месту, приређени су сви селекторски текстови објављени у каталозима протеклих 25 изложби (селекторски текстови образложења избора и уводни текстови који се односе конкретно на манифестацију. Књига је подељена у 3 дела, ради лакшег читања и увида у текстове: први део – текстови од 1-10 Меморијала; други део – 11-20 и трећи део 20-25 Меморијала. Текстови су пренети аутентично са неопходним редакторским исправкама а бројевима је означено да у наведеном каталогу изложбе има више од једног текста.