Pored izložbi organizuju se i priređuju i drugi programi namenjeni stalnoj publici kao i programi namenjeni posebnim kategorijama –deci predškolskog i školskog uzrasta, studentima, postdiplomcima, starijoj populaciji… u vidu raznovrsnih radionica, promocija, prezentacija, seminara, panel diskusija, likovnih i stručnih radionica, filmskih i video projekcija, književnih večeri, performansa, umetničkih akcija, koncerata, modnih revija i sl.