Галерија поседује три изложбена простора:

– Уметничка галерија “Надежда Петровић”, Цара Душана 6, изложбена површина 340 м2,
– Галерија “Рисим”, Господар Јованова 11 (100 + 50м2)
– кућа у Господар Јовановој 7 (у припреми за Легат породице Продановић).

Контакт:

Уметничка галерија
“Надежда Петровић”
Цара Душана 6
32000 ЧАЧАК
тел/факс: +381 32 222375
galerynp@Eunet.rs
nadezdapetrovic.rs