Galerija poseduje tri izložbena prostora:

– Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Cara Dušana 6, izložbena površina 340 m2,
– Galerija “Risim”, Gospodar Jovanova 11 (100 + 50m2)
– kuća u Gospodar Jovanovoj 7 (u pripremi za Legat porodice Prodanović).

Kontakt:

Umetnička galerija
“Nadežda Petrović”
Cara Dušana 6
32000 ČAČAK

tel: +381 32 322375
galerija@nadezdapetrovic.rs
nadezdapetrovic.rs