Knjige i monografije

Umetnička galerija “Nadežda Petrović”  se kao izdavač jednog monografskog izdanja, tačnije suizdavač, prvi put potpisuje 1994. godine u dve publikacije – u monografiji ”Dragan Ćirković” autora Srete Bošnjaka (zajedno sa Narodnim muzejem Čačak i porodicom Ćirković) i monografiji o slikaru Milanu Blanuši (suizdavač sa Umetničkim paviljonom “Cvijeta Zuzorić” iz Beograda). Mada u galerijskoj dokumentaciji stoji podatak su 1978. godine za određeni deo tiraža monografije ”Nadežda Petrović 1873-1815”, autora dr Katarine Ambrozić (izdavači Srpska književna zadruga i Jugoslavijapublik) uplaćena određena novčana sredstva, Galerija nije upisana kao suizdavač.

Prva monografija  koju je Umetnička galerija “Nadežda Petrović”  potpisala kao samostalni izdavač je monografija ”Bogić Risimović RISIM”  objavljena 2002. godine.

Dugoročnom programskom orijentacijom Galerija je planirala da se povremeno obimniji istraživački radovi kustosa i drugih saradnika objavljuju u knjigama i publikacijama monografskog tipa.