Prvi Masterclass “TERITORIJA KULTURE: KAKO SKRENUTI SA PUTA I NAĆI SE NA PRAVOM MESTU?“


27. oktobar – 29. oktobar 2020.
Vreme održavanja: • 10 – 13 časova •

Pozivamo vas da se prijavite na prvi Masterclass u MSURS pod nazivom

„TERITORIJA KULTURE: KAKO SKRENUTI SA PUTA
I NAĆI SE NA PRAVOM MESTU?“
27, 28. i 29. oktobra 2020. godine od 10 do 13 časova.

Program je namenjen mladim umetnicima i umetnicama, budućim kritičarima i kritičarkama, studentima i studentkinjama kao i mladima koji rade u medijima koji se bave kulturom. Svi akreditovani učesnici će uživo i putem Zoom aplikacije slušati izlaganja i razgovarati sa značajnim predavačima – teoretičarima, kustosima, umetnicima iz regiona na nekoliko različitih tema.
Program se realizuje u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ – Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Narodni muzej Crne Gore na Cetinju i Umetnička galerija „Nadežde Petrović“ u Čačku kao prateći program 30. Memorijala Nadežde Petrović u saradnji sa teoretičarima, kustosima, umetnicima, stručnim predavačima iz regiona organizuju Masterclass koji će biti održan istovremeno u sve tri institucije kao i putem Zoom video konferencije 27, 28. i 29. oktobra 2020. godine.
Pozivamo sve zainteresovane koji odgovaraju propozicijama, da svoje prijave pošalju najkasnije do 25. oktobra 2020. godine na E mail: muzejsurs@gmail.com kao i putem telefona+387(0)51/215 – 367. Obzirom na poteškoće prouzrokovane pandemijom virusa Korona broj mesta je ograničen.
Prijava treba da sadrži:
• Ime i prezime potencijalnoig učesnika
• Kratku biografiju
• Kontakt telefon
Program se provodi u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESKO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).
Masterclass će se održati u izlagačkom prostoru Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske uz poštovanje svih epidemioloških preporuka i mjera.
Učesnici će dobiti sertifikat o učestvovanju na Masterclass-u po njegovom završetku.
Predstavljamo vam spisak predavača i tema o kojima će se razgovarati i diskutovati u navedena tri dana:
27. oktobar
(10.00 – 13.00 časova – svako predavanje traje 30 minuta)
Razgovor iz pozicije institucionalnih kustoskih praksi o tome koliko su muzeji autonomna ili eksteritorijlna mesta posebna teritorija kulture
10.00 Sara Vujković – Na jug, na jug! Idemo na jug! 30. Memorijal Nadežde Petrović
10.30 Mirjana Racković – Autonomija izložbe u institucionalnom okviru – primer Memorijala Nadežde Petrović
11.00 Ana Ivanović – Od manjeg ka većem i nazad
11.30 Kumjana Novakova – Skopje Resurgent: Archiving Solidarity
12.00 Zoran Erić –Muzeji kao politički plen
12.30 – 13.00 – Razgovor sa polaznicima u Banjaluci Mladen Miljanović, na Cetinju Natalija Vujošević, u Čačku Katarina Alempijević
28.oktobar
(10.00 – 13.00 časova)
Razgovor o nezavisnim, satelit programima, alternativne teritorije kulture i nezavisne incijative kao supstitucija institucionalnog izlagačkog prostora
10.00 Irfan Hošić – Umjetnost socijalne prakse između Detroita i Bihaća
10.30 Sandra Bradvić – Antidijalektički pojam „Teritorija:Novi kolaborativni prostori“
11.00 Slađana Varagić – Izazovi – nezavisni prostori kritičkog mišljenja
11.30 Tevž Logar – Model moguće dugoročne saradnje sa mladim umjetnicima
12.00 Branislav Dimitrijević – Čemu služi savremena umetnost?
12.30 – 13.00 Razgovor sa polaznicima u Banjaluci Mladen Miljanović, na Cetinju Natalija Vujošević, u Čačku Katarina Alempijević.
29. oktobar
(10.00 – 13.00 časova)
Razgovor iz pozicije umjetnika, umjetničke prakse kao modeli kulturne aproprijacije, mapiranje umjetničkih praksi i novih prostora kulture
10.00 Irena Lagator iz NMCG – Društvo neograničene mogućnosti
10.30 Mladen Miljanović – Slučaj „Didaktički zid“
11.00 Biljana Đurđević – Oruđe delanja – odnosi savremenog društvenog sistema prema pojedincu
11.30 Natalija Vujošević – Kažu da Rim nije izgrađen za dan
12.00 Borut Vogelnik/IRWIN – East Art Map
12.30 – 13.00 – Razgovor sa polaznicima u Banjaluci Mladen Miljanović, na Cetinju Natalija Vujošević, u Čačku Katarina Alempijević.