Уметничка галерија “Надежда Петровић” Чачак

Цара Душана 6, 32000 Чачак
Director

Curators

Музејски саветник  Мирјана Рацковић  032/322-375, galerija@nadezdapetrovic.rs

Музејски саветник  Јулка Маринковић  032/322-375, galerija@nadezdapetrovic.rs

Музејски саветник, Драгана Божовић  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Кустос  Даниел Микић  032/322-375, risim@nadezdapetrovic.rs

Кустос  Марија Радисавчевић  032/322-375, galerija@nadezdapetrovic.rs

Уредник филмског и видео програма  Предраг Живковић  032/322-375, predrag.zivkovic@nadezdapetrovic.rs

Уредник издавачке делатности  Владан Матијевић  032/322-375, vladanmatijevic@nadezdapetrovic.rs

Административни послови

Организатор општих и финансијских послова, Нада Весић, 032/322-375, office.memorial@nadezdapetrovic.rs

Техничка служба

Владе Зорић