Уметничка галерија “Надежда Петровић” Чачак

Цара Душана 6, 32000 Чачак
Директор

Помоћник директора Александар Дачић 032/322-375  info@nadezdapetrovic.rs

Кустоси

Музејски саветник  Мирјана Рацковић  032/322-375 galerija@nadezdapetrovic.rs

Музејски саветник  Јулка Маринковић  032/322-375 galerija@nadezdapetrovic.rs

Музејски саветник Драгана Божовић  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Кустос Даниел Микић 032/322-375 risim@nadezdapetrovic.rs

Кустос Марија Радисавчевић 032/322-375 galerija@nadezdapetrovic.rs

Кустос Предраг Живковић 032/322-375 predrag.zivkovic@nadezdapetrovic.rs

Организатор промотивних активности Владан Матијевић 032/322-375 vladanmatijevic@nadezdapetrovic.rs

Административни послови

Пословни секретар Нада Весић 032/322-375 office.memorial@nadezdapetrovic.rs

Техничка служба

Владимир Зорић