Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

Цара Душана 6, 32000 Чачак
Директор
Помоћник директора

Предраг Живковић 032/322-375  predrag.zivkovic@nadezdapetrovic.rs

Кустоси

Музејски саветник  Мирјана Рацковић  032/322-375 mirjana.rackovic@nadezdapetrovic.rs

Музејски саветник  Јулка Маринковић  032/322-375 galerija@nadezdapetrovic.rs

Музејски саветник Драгана Божовић  032/322-375  dragana.bozovic@nadezdapetrovic.rs

Виши кустос Даниел Микић 032/322-375 daniel.mikic@nadezdapetrovic.rs

Виши кустос Марија Радисавчевић 032/322-375 marija.radisavcevic@nadezdapetrovic.rs

Организатор промотивних активности Владан Матијевић 032/322-375 vladanmatijevic@nadezdapetrovic.rs

Општи и финансијски послови

Пословни секретар Нада Весић 032/322-375 office.memorial@nadezdapetrovic.rs