Umetnička galerija “Nadežda Petrović” Čačak

Cara Dušana 6, 32000 Čačak
Direktor

Branko Ćalović  032/325-015  director.memorial@nadezdapetrovic.rs

Pomoćnik direktora Aleksandar Dačić  032/322-375  info@nadezdapetrovic.rs

Kustosi

Muzejski savetnik  Mirjana Racković  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Muzejski savetnik  Julka Marinković  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Muzejski savetnik  Dragana Božović  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Kustos  Daniel Mikić  032/322-375  risim@nadezdapetrovic.rs

Kustos  Marija Radisavčević  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Kustos  Predrag Živković  032/322-375  predrag.zivkovic@nadezdapetrovic.rs

Organizator promotivnih aktivnosti  Vladan Matijević  032/322-375  vladanmatijevic@nadezdapetrovic.rs

Administrativni poslovi

Organizator opštih i finansijskih poslova  Nada Vesić  032/322-375   office.memorial@nadezdapetrovic.rs

Tehnička služba

Vladimir Zorić