Jugoslovenska umetnost druge polovine XX veka

Zbirka je formirana nekoliko godina nakon osnivanja Galerije od radova otkupljivanih na izložbama Memorijala Nadežde Petrović tako da je već od 4.  Memorijala (1966) zbirka imala značajan početni fond. Pored otkupa (preko Otkupne nagrade na Memorijalu), slike su nabavljane na aukcijama i poklonima autora i drugih darodavaca. Ozbiljniji otkup započeo je sa redovnom izlagačkom delatnošću mada otkupna politika nije bila kontinuirana niti planska i vezivala se za izlagačku delatnost, na osnovu koje je Galerija pravila svoj sopstveni izbor.

Zbirka se najpre se zvala „Savremeno jugoslovensko slikarstvo posle 1960. godine.” Prelaskom u novi vek i pojavom mnogih umetničkih radova u galerijskom fondu koji nisu mogli biti ni hronološki ni koncepcijski svrstani u postojeću zbirku, učinilo je da se 2000. godine zbirka preimenuje i ima sadašnji naziv. To formalno preimenovanje, svakako, nije njeno konačno zaokruživanje s obzirom da i dalje postoje realne mogućnosti za brojčano i koncepcijsko popunjavanje. Zbirku sačinjava 356 umetničkih radova nastalih u periodu 1950 – 2000. godine. Zbirka je krajnje heterogena, kao i stilovi, pravci i pojave na jugoslovenskoj umetničkoj sceni pomenutog perioda. Najviše su zastupljene slike, a još ima grafika, crteža, skulptura, fotografija, objekata, instalacija, video radova i dr.

Analizirajući zbirku primetno je da sadrži radove sa pojavama karakterističnim za umetnost druge polovine prošlog veka: zalaženje u sfere čiste likovnosti – fenomenologija slike, lirska i geometrijska apstrakcija, enformel, apstraktni  i koloristički ekspresionizam, figuracija različitih perioda, hiperrealizam, emocija, gest, novi ekspresionizam, konceptualizam, eklektika raznih stilova, mixed media i dr. Može se reći da u odnosu na druge galerijske zbirke u potpunosti odslikava izlagačku delatnost Galerije. istovremeno dajući i presek likovnih dešavanja na jugoslovenskoj umetničkoj sceni – imajući u vidu da su u zbirci prisutni skoro svi značajniji autori, stilski pravci i pojave, u pomenutom vremenu, aktuelni na ovom prostoru. Po rečima stručnjaka u zbirci je i nekoliko dela koja se smatraju za remek-dela pojedinih autora, kao što su radovi Ivana Tabakovića, Peđe Milosavljevića, Vladimira Veličkovića. Upečatljiva su i dela poetskog  realizma Marka Čelebonovića, enformela Miće Popovića i Vere Božičković Popović, slikarstva vizuelnih metafora Petra Lubarde i novog ekspresionizma Milana Konjovića, geometrijske

apstrakcije Stojana Ćelića i dela figuracije različitih perioda – Olje Ivanjicki, Vojislava Stanića, Aleksandra Lukovića, Božidara Damjanovskog, Kose Bokšan, Miljenka Stančića, Milana Blanuše… Zbog hronološke pripadnosti ovoj zbirci su pridodati i radovi slikara „zavičajaca” Živana Vulića, Svetislava Žorića, Spasoja Jarakovića, Dragana Ćirkovića, Bogića Risimovića, Grujice Lazarevića, Nebojše Bežanića…

Od 1967. godine Galerija ima svoju Stalnu postavku koja se najvećim delom sastoji upravo od radova koji pripadaju ovoj zbirci. Naravno, postavka je tokom godina menjana, revidirana i upotpunjavana, a konačan lik je dobila tokom devedesetih godina. Koncipirana je da se pomoću nje stekne uvid u likovna dešavanja čitavog XX veka, jedna celovita predstava o razvoju srpske i jugoslovenske umetnosti sa aspekta čisto likovnih problema – forme, boje, svetlosti, materije, konstrukcije i dr.