ЈН бр.1 –  Припрема, дизајн  и штампа позивница, банера, самолепљивих принтова, стендија, проспеката,  плаката и другог рекламног материјала у току 2019. године

ЈН бр.2 – Адаптација електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација у објекту галерије „Рисим“

ЈН бр.3 – Штампа каталога изложбе „Млади 2019“

ЈН бр.4 – Штампа каталога изложбе „Невена Хаџи Јованчић“

ЈН бр.5 – Штампа пубикација из едиције Наслеђе „Графика у изложбеној делатности Уметничке галерије Надежда Петровић“, „Надеждина писма-Париски атеље“ и „Библиографија Богића Рисимовића Рисима“, Равнотежа свеска 9 и монографија „Оскар Бербеља“

ЈН бр.6 – Штампа каталога изложбе „Жолт Ковач и Бранислав Николић“