Sve izložbene i druge galerijske aktivnosti i stručna istraživanja kustosa i saradnika prati bogata izdavačka delatnost. Uporedo sa izlagačkom delatnošću razvijala se i izdavačka aktivnost Galerije. Skoro za svaku izložbu štampan je katalog kao najsigurniji dokument o njenom održavanju i nezamenljiv izvor relevantnih podataka za istraživače, a ne retko vodilo se računa da katalog svojim grafičkim dizajnom i ukupnim izgledom ukazuje na sadržinu i smisao izložbe. U svojstvu izdavača ili suizdavača Galerija je izdala preko 200 kataloga izložbi, objavila nekoliko monografskih izdanja, pokrenula je stručnu publikaciju – NASLEĐA, sa ciljem objavljivanja radova koji se bave stručnom problematikom. Izdavačku delatnost Galerije “Nadežda Petrović” pratimo kroz nekoliko tipova publikacija od kojih se može grupisati sedam vrsta i to: Katalozi izložbi; Katalozi zbirki; Prospekti; Monografije; Edicija “Nasleđa”; Edicija “Posebna izdanja”; Biblioteka “Ravnoteža”; edicija ”Deca i slike”.Takođe, posebno u poslednjih nekoliko godina, vrlo je bogata i produkcija reklamno-propagandnog materijala.