Све изложбене и друге галеријске активности и стручна истраживања кустоса и сарадника прати богата издавачка делатност. Упоредо са излагачком делатношћу развијала се и издавачка активност Галерије. Скоро за сваку изложбу штампан је каталог као најсигурнији документ о њеном одржавању и незаменљив извор релевантних података за истраживаче, а не ретко водило се рачуна да каталог својим графичким дизајном и укупним изгледом указује на садржину и смисао изложбе. У својству издавача или суиздавача Галерија је издала преко 200 каталога изложби, објавила неколико монографских издања, покренула је стручну публикацију – НАСЛЕЂА, са циљем објављивања радова који се баве стручном проблематиком. Издавачку делатност Галерије „Надежда Петровић“ пратимо кроз неколико типова публикација од којих се може груписати седам врста и то: Каталози изложби; Каталози збирки; Проспекти; Монографије; Едиција „Наслеђа“; Едиција „Посебна издања“; Библиотека „Равнотежа“; едиција “Деца и слике“.Такође, посебно у последњих неколико година, врло је богата и продукција рекламно-пропагандног материјала.