Форум Деска Креативна Европа


Шабац, 02. јул 2020.


На Форуму Деска Креативна Европа одржаном у Шапцу на позив представника Министарства културе и информисања Републике Србије, у својству предавача учествовали су директор Галерије Бранко Ћаловић и музејски саветник Мирјана Рацковић.

Овогодишњи Форум Деска Креативна Европа одржан у три града – Нишу (26. јун), Ваљеву

(1-2. јул) и Шапцу (2-3. јул), осмишљен је тако да подстакне дискусију и промишљање могућих облика деловања и визија развоја које ће допринети да установе и организације у култури буду актери пожељних промена и трендова у окружењу у којем делују посебно наглашавајући измењене услове  услед непредвидивих, кризних периода попут актуелне пандемије.

На првом дану рада Форума у Шапцу (2. јул) разматрано је неколико тема, а учесници из Галерије су у поподневној сесији говорили на тему Урбаног ткива као позорнице савремене уметности. О искуствима коришћења градских урбаних простора за потребе савремене уметничке продукције из позиције руководиоца установе културе која активно учествује у оваквим акцијама говорио је Бранко Ћаловић, директор Галерије, док је о Уметности у јавном простору предавање са пројекцијама приредила Мирјана Рацковић, кустос-музејски саветник, која је на примеру манифестација Меморијал Надежде Петровић и Ноћ музеја, али и других галеријских програма апострофирала неколико позиција из којих се може посматрати наведена тема у смислу коришћења урбаних простора за презентацију програма и садржаја из делокруга рада галерија и музеја, употреби урбаног ткива као уметничке сцене, коришћењу потенцијала самих места/простора за  садржаје савремене уметничке праксе као и о трајном инкорпорирању уметничких дела у слободан простор.

Форуму су присуствовали запослени у шабачким установама културе и представници  Министарства културе Димитрије Тадић, задужен за савремено стваралаштво, руководилац Деска Креативна Европа и Ђурђијана Јовановић испред Министарства задужена за програм “Градови у фокусу“.