„Препознавање 4“ у Нишу


резиденцијални програм и изложба

крушевац  краљево  чачак  ниш   цетиње  видин

 

Галерија савремене уметности Ниш

  1. март – 10. април 2019. године

 

Изложба Препознавање 4 у оквиру дугорочног регионалног уметничког пројекта представља радове шесторо уметника: Јелене Рубил (Крушевац), Нине Галић (Краљево), Весне Илић Даријевић (Чачак), Иване Станковић (Ниш), Јоване Вујановић (Подгорица) и Богдана Александрова (Видин). У контексту сопствене уметничке праксе, самог пројекта и места одржавања резиденцијалног програма (Рибарска Бања, 2017), уметници кроз своје радове мапирају питања савремених процеса која се тичу најпре места појединца у савременом свету, односа ка природи, технологији, али и другима у дигиталној култури, као појава и питања која произилазе или су у вези са природним законитостима и феноменима укупне друштвене стварности.

Чачанску ликовну/визуелну уметничку сцену у четвртом издању пројекта заступа Весна Илић Даријевић у избору Јулке Маринковић, стручног сарадника Препознавања од самог оснивања. У контексту ширег тематског оквира пројекта уметница је представила рад Nature of the Heart (Природа срца) интригантну и провокативну троделну вишемедијску инсталацију којим проблематизује саму природу човека, указујући на феномен зла као једног од доминантних одређења савремености. За конкретно полазиште у промишљању проблематике зла, уметница је узела мотив срца – у његовој анатомској реалности,  и симболици.

Изложба ће, после Ниша током 2019. године, бити приређена и у другим градовима и установама партнерима уметничког пројекта Препознавање 4. у Бугарској и Црној Гори.

Установе, сарадници на Препознавању 4: Уметничка галерија-Народни музеј Крушевац /носилац пројекта/, Галерија савремене ликовне уметности Ниш, Уметничка галерија „Надежда Петровић“, Чачак, Народни музеј Краљево (Србија), Народни музеј Црне Горе на Цетињу (Црна Гора), Уметничка галерија „Никола Петров“ Видин (Бугарска).

Стручни тим чине историчари уметности: Биљана Грковић /аутор и координатор пројекта/, Милица Тодоровић, Јулка Маринковић, Љубиша Симовић, Љиљана Караџић, Свилен Стефанов.

Пројекат Препознавање у континуитету подржава Министарства културе и информисања Републике Србије, уз чију помоћ се реализује и овогодишњи програм.