„Поглед испред погледа“


У оквиру ретроспективне изложбе „B.O.L.T.O.P.“ Невене Хаџи Јованчић у Уметничкој галерији „Надежда Патровић“ у суботу 26. октобра 2019. године одржана је радионица за децу узраста од 7 до 11 година.

Радионицу под називом „Поглед испред погледа“ осмислила је и извела Катарина Алемпијевић, магистар цртежа. По њеним речима, „полазиште за активно учешће у креативном процесу радионице је, поред директног посматрања изложбе, преиспитивање и одгонетање пластичких, тематских, идејних и значењских садржаја радова. Откривање веза између виђених дводимензионалних и тродимензионалних представа, бојених и ахроматских, има за циљ да покрене полазнике на креативно ослобађање сопствених идеја и емоција, посредством игре и хумора и да, непосредним радом у материјалу, подстакне и охрабри трагање за врло личним погледом на сопствени и свет који нас окружује.“