Umetnička galerija “Nadežda Petrović” Čačak

Cara Dušana 6, 32000 Čačak
VD direktora galerije

Aleksandar Dačić, 032/325-015, director.memorial@nadezdapetrovic.rs

Kustosi

Muzejski savetnik Mirjana Racković  032/322-375, galerija@nadezdapetrovic.rs

Muzejski savetnik Julka Marinković  032/322-375, galerija@nadezdapetrovic.rs

Muzejski savetnik Dragana Božović  032/322-375  galerija@nadezdapetrovic.rs

Kustos  Daniel Mikić  032/322-375, risim@nadezdapetrovic.rs

Kustos Marija Radisavčević  032/322-375, galerija@nadezdapetrovic.rs

Urednik filmskog i video programa  Predrag Živković  032/322-375, predrag.zivkovic@nadezdapetrovic.rs

Urednik izdavačke delatnosti  Vladan Matijević  032/322-375, vladanmatijevic@nadezdapetrovic.rs

Organizator komercijalno – programskog poslovanja  

Branko Ćalović  032/322-375,  manager.memorial@nadezdapetrovic.rs

Administrativni poslovi

Organizator opštih i finansijskih poslova Nada Vesić, 032/322-375, office.memorial@nadezdapetrovic.rs

Tehnička služba
Pomoćno osoblje

Vlade Zorić

Gorgina Dukanac