Установа културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

Цара Душана 6, 32000 Чачак
Директор галерије Надежда Петровић

Милица Петронијевић, 032/325-015, director.memorial@nadezdapetrovic.rs

Стручни колегијум

Музејски саветник, Мирјана Рацковић, 032/322-375, galerynp@eunet.rs

Музејски саветник, Јулка Маринковић, 032/322-375, galerynp@eunet.rs

Виши кустос, Драгана Божовић, 032/322-375, galerynp@eunet.rs

Кустос, Даниел Микић, 032/322-375, risim@eunet.rs

Кустос, Марија Радисавчевић Раковић, 032/322-375, galerynp@eunet.rs

Уредник филмског и видео програма, Предраг Живковић, 032/322-375, galerynp@eunet.rs

Организатор комерцијално – програмског пословања, Бранко Ћаловић, 032/322-375, manager.memorial@nadezdapetrovic.rs

Уредник издавачке делатности, Владан Матијевић, 032/322-375, uredniknp@eunet.rs

Административно особље

Организатор општих и финансијских послова, Нада Весић, 032/322-375, office.memorial@nadezdapetrovic.rs

Техничка служба
Помоћно особље

Владе Зорић

Горгина Дуканац