ЈН бр.1 –  Припрема, дизајн  и штампа позивница, банера, самолепљивих принтова, стендија, проспеката,  плаката и другог рекламног материјала у току 2019. године

ЈН бр.2 – Адаптација електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација у објекту галерије „Рисим“

ЈН бр.3 – Штампа каталога изложбе „Млади 2019“