ЈН бр.1 –  Штампа каталога изложбе „Соњин септембар“

ЈН бр. 1 – ОП

ЈН бр. 2 – Штампа каталога и читанке за 29. Меморијал Надежде Петровић

ЈН бр. 3 – Штампа књиге „Слике и њихове тајне“

ЈН бр. 4 – Дизајн, припрема и штампа каталога – изложба Небојше Бежанића

ЈН бр. 5 – Штампа каталога „Сликари, ратови, пејзажи“