Изложба „Југословенско сликарство друге половине XX века“ из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић“


16. април – 18. мај

У Галерији Лазар Возаревић у Сремској Митровици, у понедељак 16. априла 2018. године  отворена је изложба под називом „Југословенско сликарство друге половине XX века“ из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Чачку. Аутор изложбе је Јулка Маринковић, музејски саветник.

За изложбу у Галерији Лазар Возаревић направљен је сажет репрезентативни избор од четрдесет дела уметника заступљених у збирци Југословенска уметност друге половине XX века, која су откупљена или поклоњена највећим делом са Меморијала Надежде Петровић и изложби награђених учесника.

Иако збирка пружа знатно шири увид, за потребе ове изложбе, примерено и просторним галеријским могућностима, издвојена су дела најизразитијих представника доминантних уметничких токова и значајних појединаца, почев од слика протагониста кључних промена у српском сликарству педесетих и шездесетих (Петар Лубарда, Иван Табаковић, Милан Коњовић, Стојан Ћелић, Пеђа Милосављевић, Мића Поповић, Вера Божичковић Поповић…), затим представника магистралних токова као и издвојених поетика у уметности југословенског културног простора шездесетих, седамедсетих и осамдесетих (Владимир Величковић, Радомир Дамљановић Дамњан, Предраг Нешковић, Отон Глиха, Андреј Јемец, Миљенко Станчић, Едо Муртић, Златко Прица, Змаго Ленардич, Милован Видак, Војислав Станић, Олга Вујадиновић, Ђорђе Илић, Коса Бокшан, Фердинанд Кулмер, Велизар Крстић, Гордана Јоцић, Марија Драгојловић, Бранко Филиповић Фило, Клавдиј Тута, Слободан Трајковић …), до уметничких дела из кризних деведесетих када тај простор као уметничка и културна целина престаје да постоји (Милан Блануша, Мирослав Ђорђевић, Владимир Дуњић, Урош Ђурић и др).