АКВИЗИЦИЈЕ II  2014 – 2017:  Драгана Жаревац


петак, 21. децембар у 17 часова – презентација уметничког опуса Драгане Жаревац


У Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку, у петак 21. децембра у 17 часова у оквиру изложбе АКВИЗИЦИЈЕ II  2014 – 2017,  Драгана Жаревац ће говорити о свом уметничком опусу, као и о видео-раду „Отпор: Срећа која нестаје“, са којим је заступљена на текућој изложби.

Драгана Жаревац је на 23. Меморијалу Надежде Петровић (2005) добила Награду Уметничке галерије „Надежда Петровић“, која је подразумевала самосталну изложбу и која је реализована 2008. године под називом „Вера у прогес“. С обзиром на откупну политику Галерије која је у великој мери одређена ауторима, односно радовима који су награђени на Меморијалима Надежде Петровић, тим поводом је и наведени видео-рад (Отпор: Срећа која нестаје) откупљен 2015. године.

На изложби АКВИЗИЦИЈЕ II  2014 – 2017 је заступљено 11 уметника (Љубомир Ивановић, Пјер Крижанић, Небојша Бежанић, Марио Л. Бралић, Драгана Жаревац, Синиша Илић, Ирена Келечевић, Милорад Младеновић, Миливој Мишко Павловић, Ана Продановић и Раде Мутаповић) са радовима који су добијени на поклон или откупљени по Конкурсу Министарства културе и информисања РС.

Изложба траје до 11. јануара 2019. године