АКТУЕЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

Милета Продановић

„GENUS – породичне приче“

16. децембар 2017 – 26. јануар 2018.

 

У овиру програма посвећеног Дану града Чачка, у суботу, 16. децембра 2017. године у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ отворена је самостална изложба Милете Продановића, сликара, писца, критичара, једног од водећих актера уметничке сцене осамдесетих и једног од најважнијих аутора постмодерне у Србији.

Изложба обједињује неколико радова који као тему имају старију породичну историју, а кроз коју се јасно оцртавају и делови националне историје.