Током 2015 и 2016. године, фонд Галерије увећан je за 20 експоната, од чега 19 припада збирци „Савремена уметност“, а 1 експонат збирци „Југословенска уметност друге половине XX века. Од укупног броја експоната, 3 су поклон аутора, а 17 је откупљено на основу Конкурса Министарства културе и информисања Републике Србије.

Нови радови обухватају различите уметничке изразе, као што су слике, објекти, реди-мејд објекти, принтови, видео-радови, графике, зидни банер, итд.